Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van (vrijwillige) ouderbijdrage tot rapporten.
Hier vindt u alle praktische informatie over de Sint Bernardusschool.

Praktische informatie

Schooltijden en vrije dagen

Kennismaken

Contact met ouders en verzorgers

Lees meer
Opvang

Lees meer
Verlof

Lees meer
Klachten

Lees meer
Scholen op de Kaart