Ouders

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders

Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. De vraag die in onze samenwerking centraal staat, is: hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat uw kind zich goed ontwikkelt?

Ouders

Ouderbetrokkenheid

De activiteitencommissie

MR

Ouders in de school