Missie en visie

Leidraad tijdens ons werk

Missie en visie

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zijn, ze doen er kennis op en leren vaardigheden. Als school spelen we daar een essentiële rol in. Ontdek hoe wij op de Sint Bernardusschool werken aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen en ze een stevige basis meegeven voor hopelijk een stralende toekomst.

Missie en visie

Missie

Visie

Identiteit