Contact met ouders en verzorgers

Contact met ouders en verzorgers

De Sint Bernardusschool communiceert met ouders en verzorgers via verschillende kanalen. Allereerst via de groepsleerkrachten, na schooltijd en tijdens de reguliere ouderavonden en -gesprekken. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gesprekken, de ouderavonden, onze Parro-app, de digitale nieuwsbrief en onze schoolgids.  

Wij willen een goed bereikbare school zijn. Korte berichten kunnen altijd telefonisch, via de mail of na schooltijd worden doorgegeven. Als u een gesprek wilt hebben met een medewerker van de school dan kan dat, maar niet altijd onmiddellijk. De leerkrachten en onderwijsondersteuners geven hun aandacht tijdens schooltijden volledig aan de kinderen. Natuurlijk houden we rekening met de urgentie van het gespreksonderwerp. Als u een afspraak maakt met de leerkracht, dan zorgt hij of zij ervoor dat er tijd en ruimte is voor het gesprek en de voorbereiding daarvan. 


Enkele weken na de start van het schooljaar vindt een informatieve ouderavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u alle informatie over onderwerpen betreffende het leerjaar van uw kind(eren). Verderop in het schooljaar vindt een algemene ouderavond plaats waar we ingaan op een onderwijsinhoudelijk thema.


Schriftelijke informatie en mededelingen sturen we per e-mail en via de schoolapp Parro. Ouders krijgen gratis toegang tot deze schoolapp. Op deze app is ook de jaarkalender zichtbaar. 
Daarnaast ontvangen ouders periodiek een digitale nieuwsbrief.


In onze schoolgids treft u informatie aan over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wij schetsen een beeld van onze ideeën en manier van werken en wij leggen ook verantwoording af over onze behaalde resultaten. Elk jaar kunt u na de zomervakantie de schoolgids hier op de website lezen.