Opvang

TSO & BSO

Opvang

Op onze school wordt een continurooster gehanteerd. Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Op deze pagina leest u hoe de tussenschoolopvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO) op onze school worden vormgegeven.  

Tijdens de lunchpauze zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 in twee shifts een half uur buiten. De leerlingen worden buiten begeleid door een medewerker van Prokino en een groepsleerkracht. De kleuters worden tijdens de lunch een half uurtje opgevangen door een ambulante leerkracht of onderwijsassistent, zodat de eigen juf of meester pauze kan houden.  


Voor- en naschoolse opvang wordt door verschillende instanties verzorgd.  De kinderen worden naar school gebracht en later weer opgehaald door de instantie zelf. Met hen kunt u hier afspraken over maken.