Welbevinden

Welbevinden

De Sint Bernardusschool gaat voor een nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Die zich goed voelt over zichzelf en van daaruit zorgdraagt voor anderen. Die in moeilijke tijden overeind blijft om in goede tijden tot volle bloei te komen. Daar is veerkracht en vertrouwen voor nodig. In ons onderwijs proberen we daarom te focussen op wat er goed gaat, op kansen en mogelijkheden.  

Lees hieronder verder om meer informatie te krijgen over hoe de Bernardusschool het thema ‘welbevinden’ als pijler van beleid heeft gemaakt: Leer- & Veerkracht, de Kanjertraining, talentontwikkeling eigenaarschap en de Gezonde School.

Leerlingen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leren, dat is ons streven.  Al vanaf de onderbouw leren we leerlingen zelf keuzes maken, samenwerken en zelfstandig werken. Tijdens de kindgesprekken wordt leren zichtbaar gemaakt, is er ruimte voor inbreng van de leerlingen en worden persoonlijke leerdoelen besproken. Vanaf groep 5 werken we met driehoeksgesprekken. Tijdens deze gesprekken schuiven zowel leerling, ouder(s) als leerkracht aan. Door niet over de leerling te praten maar juist mét de leerling, wordt het eigenaarschap vergroot. 

Eigenaarschap wordt ook gestimuleerd door middel van onze leerlingenraad, die de belangen van alle leerlingen op school vertegenwoordigd. De talentgesprekken, creatieve middagen en talentenmiddagen sluiten aan bij wat wij onze leerlingen willen meegeven: dat zij hun eigen voorkeuren, talenten en kwaliteiten gaan ontdekken en dat zij de mogelijkheid krijgen om deze verder te ontwikkelen.

 

 


Vanaf het schooljaar 2022-2023 werkt de Sint Bernardusschool met Leer- & Veerkracht. Dit is een integraal meerjarentraject wat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, ouders en kinderen met plezier in en om de school zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.  

Het traject geeft kinderen van nu de handvatten om in te kunnen spelen op wat straks van hen gevraagd wordt in de voortdurend veranderende en veeleisende maatschappij. 

Lees verder op de website www.leerenveerkracht.nl
 


Wij zijn al jaren een Kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide Kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

Zichtbaar in de school en in de klaslokalen hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:
We vertrouwen elkaar;
We helpen elkaar;
We werken samen / niemand speelt de baas;
We hebben plezier / niemand lacht uit;
We doen mee / niemand blijft zielig. 

De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn geïntegreerd in ons dagelijks ritme. We ervaren de Kanjertraining als een waardevol middel om kinderen meer weerbaar te maken en pesten te voorkomen. Het levert een positieve bijdrage aan ons schoolklimaat. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/ 

 


Er is veel aandacht voor welbevinden, sport, beweging, expressie, en gezonde voeding binnen de school. Samen maken deze zaken de Sint Bernardusschool tot een “Gezonde School”. In het schooljaar 22/23 heeft de Bernardus de vignetten ‘welbevinden en sociale veiligheid’ en ‘voeding’ behaald. Deze vignetten staan voor een kwaliteitskeurmerk voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. 
 
Gedurende het schooljaar wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding en beweging door onder andere het aanbieden van het EU-schoolfruit, door gezonde traktaties en het water drinken te stimuleren (watertappunt op het plein). Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Nationale Buitenlesdag, wordt er regelmatig bewegend geleerd en worden er gym-, speel- en zwemlessen aangeboden. 

 


Op de Sint Bernardusschool proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, bewegen en het aanleren van praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook ruimte voor vieren en leuke activiteiten. Samen met de activiteitencommissie wordt er aandacht besteed aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de Koningsspelen, schoolreisjes, avondvierdaagse en natuurlijk niet te vergeten de Bernardusmarkt. Naast de schoolse activiteiten doet de Bernardusschool ook elk jaar mee aan vele culturele evenementen en sportactiviteiten die er in de gemeente Ommen georganiseerd worden.