Onderzoekend en ontdekkend leren

Verwondering!

Onderzoekend en ontdekkend leren

Om te leren ontdekken wie je bent als persoon, waar je talenten liggen en hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen, vinden wij het essentieel onderwijs te geven waar leerlingen ruimte krijgen zichzelf te laten zien en te ontwikkelen.

Lees hieronder op welke manier het inzetten van de methode BLINK en ons schoolbuurtplein bijdragen aan het stimuleren van een onderzoekende houding.

Op de Sint Bernardusschool werken we met de wereldoriëntatie methode Blink. Tijdens schoolbrede betekenisvolle projecten worden leerlingen aangespoord om de wereld om hen heen actief te onderzoeken en te ontdekken. Door nieuwsgierig, ondernemend en creatief te zijn doen leerlingen al onderzoekend nieuwe vaardigheden op. 

     


In de afgelopen jaren is er een schoolbuurtplein ontwikkeld: een speelvoorziening voor jong en oud met een sociaal karakter. Een plek waar kinderen volop kunnen spelen en waar de ouders, jongeren en ouderen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het plein bevat verschillende speeltoestellen, een zandbak, een watertappunt en een moestuin. De komende tijd zal het plein een nog meer groene uitstraling gaan krijgen. Wij verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen.