Rondom school

Rondom school

Rondom school

Om onze leerlingen een stevige basis mee te geven, is een goede samenwerking met alle betrokkenen van groot belang.

 

Op de Sint Bernardusschool proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook ruimte voor vieren en leuke activiteiten. Samen met de activiteitencommissie wordt er aandacht besteed aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de Koningsspelen, schoolreisjes, avondvierdaagse en natuurlijk niet te vergeten de Bernardusmarkt.

Naast de schoolse activiteiten doet de Bernardusschool ook elk jaar mee aan vele culturele evenementen en sportactiviteiten die er in de gemeente Ommen georganiseerd worden.


Stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Elk schooljaar komen er van deze opleidingen stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een stageleergroep. Deze studenten worden begeleid door de Opleider In onze School (OIS).


De ontwikkeling van ons schoolbuurtplein is in volle gang. Er wordt een speelvoorziening gecreëerd voor jong en oud met een sociaal karakter. Een plek waar kinderen volop kunnen spelen en waar de ouders, jongeren en ouderen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het plein zal een meer groene uitstraling gaan krijgen met o.a. watertappunten en moestuintjes. Wij verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen.


Kenmerkend voor de Sint Bernardusschool is het streven naar inclusief onderwijs: iedereen doet mee. We kijken graag samen naar wat wél mogelijk is. Als team vinden wij het belangrijk dat onze school onze kinderen zoveel mogelijk kan bieden. Daarom zijn wij kleinschalig én werken we aan een sterke band met onze omgeving, waarbij wij een duurzame relatie belangrijk vinden.

Samenwerken met ouders vinden we daarbij belangrijk. Ook andere ketenparners zijn daar nauw bij betrokkenen. Hieronder vindt u een overzicht van enkele ketenpartners waar wij mee samenwerken.

Stichting Catent | https://www.catent.nl

Als kleinschalige basisschool zijn wij tegelijkertijd onderdeel van een grotere organisatie: Stichting Catent.  “Goed basisonderwijs verzorgen, waarbij kinderen -met plezier- nieuwsgierig zijn en blijven”, dat is de passie van ruim 30 scholen die zijn aangesloten bij Stichting Catent. De samenwerking met andere scholen en ons bestuur biedt ons als school alle kansen. Samen delen we de verantwoordelijkheid om onze toekomstvisie bereikbaar te maken en uiteindelijk te realiseren. Alle  leerlingen verdienen het beste onderwijs!

Samen voor alle kinderen | https://www.samenvoorallekinderen.nl
Kinderen van 0-21 jaar in de gemeente Ommen die door geldgebrek thuis voorzieningen nodig hebben op het gebied van school, sport, cultuur, vrije tijd en verjaardag en overige opties kunnen beroep doen op Sam& Overijssel. De gemeente vergoedt hierin voor sport, cultuur en school voor kinderen van 0 tot en met 21 jaar. Een aanvraag voor zwemles kunt u al vanaf vijfjarige leeftijd indienen. De overige voorzieningen worden vergoed door landelijke stichtingen waarmee samengewerkt wordt.

Samen Doen Ommen | https://www.ommen.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/samen-doen/over-samen-doen.html
Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.

GGD IJsselland | https://www.ggdijsselland.nl
Ben je een ouder of verzorger? Dan ken je de GGD vast en zeker. GGD IJsselland begeleidt ouders bij het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar. Op onze website vind je informatie over onze gezondheidsonderzoeken en over het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen. Deze vind je via het menu links. Heb je andere vragen? Wij helpen je graag!

Samenwerkingspartner Hogeschool KPZ | https://www.kpz.nl/samenwerken

BSO De Kleine Kunst | https://www.dekleinekunst.nl

BSO Prokino | https://www.prokino.nl/nl/web/prokino/locaties/bso