Nieuws

Nieuws

Nieuws

Alternatieve kennismaking, welkom op de Sint Bernardusschool!

Nieuwe leerlingenraad

Op Prinsjesdag was de verkiezing voor de nieuwe leerlingenraad. Twee weken lang hebben de kandidaten uit groep 5 t/m 8 campagne gevoerd. Veel goede ideeën over wat er volgens de leerlingen op school goed gaat, beter of anders kan, werden aangedragen. Nadat alle kinderen uit groep 5 t/m 8 hun stem hadden uitgebracht, werden de stemmen geteld. De nieuwe leerlingenraad is compleet!

De leerlingenraad zal 5 à 6 keer per jaar onder schooltijd vergaderen. De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en de leerlingen hebben er allemaal ontzettend veel zin in.

We hopen met elkaar weer mooie dingen te organiseren voor onze school!


Peuter-meespeelochtend

Kinderen van 2-3 jaar kunnen woensdag 2 november a.s. kennis komen maken in onze kleutergroep! Het gebruikelijke programma wordt doorlopen en de peuters mogen meedoen. Op deze manier kunnen zij ervaren wat ‘naar school gaan’ is en de ouders hebben de mogelijkheid om te zien waar de Sint Bernardusschool voor staat en hoe daar in de klas vorm aan wordt gegeven. We vertellen graag over de visie en werkwijze van onze school! Natuurlijk kunt u ook een rondleiding krijgen door de school.
Aanmelden voor deze peuter-meespeelochtend is niet nodig. U bent van harte welkom en kunt vrijblijvend de school binnenstappen.

Wanneer? woensdag 2 november 2022
Hoe laat? tussen 09.00 en 11.00 uur
Waar? Op de Sint Bernardusschool – Nering Bögelstraat 3, Ommen

Peuter- meespeelochtend: 2 november 2022