Onze leerlingenraad. 
Gekozen op de derde dinsdag van september, prinsjesdag. 
Zij vertegenwoordigen dit schooljaar alle leerlingen van de school en brengen 
maandelijks nieuwe thema's in de vergadering in.