De SchoolAdviesCommissie (de SAC)

De SAC staat de directeur met raad en daad bij over alle onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klank-bordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer 6 keer per jaar in zijn geheel met de directie van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directie samen om diverse onderwerpen te bespreken.

Leden van de SAC zijn:

Henriet Bol, voorzitter
Marjon Mellema, plv. voorzitter
Yvor Seinen, secretaris
Ciska Derks, lid
Esther Willemsen, lid