De activiteitencommissie

Koningsspelen, Koningsdag, schoolfeest/ schoolreisje, avondvierdaagse en andere voorkomende activiteiten. De AC beheert de ouderbijdrage. Twee keer per schooljaar ontvangt u een envelop voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De eerste envelop in oktober/ november en de tweede in april/ mei. De ouderbijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten die niet in het bekostigingsbudget staan van het Ministerie: Sinterklaasfeest, kerstviering, paas-viering, carnaval, schoolfeest/ schoolreisje, etc. Betaling geschiedt op vrijwillige basis. De ouderbijdrage komt direct ten goede aan de kinderen en zonder deze ouderbijdrage kunnen bovengenoemde activiteiten en evenementen niet plaatsvinden. Indien u bezwaar heeft tegen het betalen van de ouderbijdrage, neemt u dan contact op met de penningmeester van de activiteitencommissie of met de directeur van de school. Omdat de winst die wordt gemaakt bij de Bernardusmarkt wordt gebruikt voor de activiteiten kunnen wij ook in het schooljaar 2016-2017 de vrijwillige ouderbijdrage relatief laag houden. Deze bijdrage bedraagt voor het schooljaar 2016-2017 € 7,- per ge-zin en een bedrag van € 6,- per kind. Voor de schoolreisjes wordt een bedrag tussen de € 4,- (kleutergroepen) en € 12,- (voor de overige groepen) vastgesteld. De activiteitencommissie streeft ernaar zonder teveel kosten toch leuke activiteiten te organiseren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Elke eerste maandag van de maand is er een vergadering van de AC. De notulen van de vergaderingen worden onder de AC-leden verspreid en verzonden naar de MR, het team en de SAC.

Leden van de AC zijn:

• Selma Beltman, voorzitter
• Alide van Lenthe, secretaris
• Astrid Meppelink, penningmeester
• Erik Knol
• Diana Peters
• Janine van Opijnen
• Arjan van Lenthe
• Chantal Jager
• Mirjan Jaspers
• Jan de Jong
• Laura de Vries